Dokumenti od značaja


U vezi USLUGA INTERNET PRISTUPA
status dokument datum objave datum primene link PDF link JPG
aktuelni Primerak korisničkog ugovora - 03.01.2019. preuzmi
aktuelni Opšti uslovi korišćenja usluga internet pristupa 03.12.2013. 03.01.2014. preuzmi
predhodni Cenovnik internet usluga, paketi pristupa KUĆNI NET /2022 14.10.2022. 14.11.2022. preuzmi
predhodni Cenovnik internet usluga, paketi pristupa BIZNIS NET /2022 14.10.2022. 14.11.2022. preuzmi
aktuelni Cenovnik internet usluga, paketi pristupa KUĆNI NET /2023 15.08.2023. 15.09.2023. preuzmi preuzmi
aktuelni Cenovnik internet usluga, paketi pristupa BIZNIS NET /2023 15.08.2023. 15.09.2023. preuzmi preuzmi


U vezi WEB HOSTINGA
status dokument datum objave datum primene link PDF link JPG
aktuelni Cenovnik internet usluga, hosting paketi PREMIUM SSD 15.02.2022. 15.03.2022. preuzmi


Regulatorni dokumenti CAT-a
status dokument datum objave datum primene link PDF link JPG
aktuelni Odluka o osnivanju komisije za rešavanje reklamacija potrošača 02.04.2024. 02.04.2024. preuzmi -
aktuelni Odluka o osnivanju savetodavnog tela za zaštitu potrošača 02.04.2024. 02.04.2024. preuzmi -
aktuelni Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija korisnika CAT usluga 02.04.2024. 02.04.2024. preuzmi -


Ostali dokumenti za identifikaciju CAT-a
status dokument datum objave datum primene link PDF link JPG
aktuelni Obrazac za evidenciju poslovnih partnera 11.02.2021. - preuzmi -