Wireless

Bežični pristup Internetu je usluga koja Vam omogućava stalan pristup Internetu. Ova usluga namenjena je korisnicima kojima treba veza visokog kvaliteta i velike pouzdanosti.

Šta dobijate stalnim bežičnim pristupom?

  • 24h online Internet konekciju
  • velike brzine prenosa
  • statičke IP adrese
  • pouzdanu konekciju
  • brzo uspostavljanje veze – instalacija u roku od 24h
  • ne morate posedovati telefonsku paricu
  • preseljenje opreme: ako jednog dana promenite adresu, uređaj možete premestiti na novu lokaciju i na njoj dobiti Internet za jedan dan

Preduslovi za povezivanje

  • optička vidljivost s jednom od pristupnih tačaka (optičku vidljivost možete utvrditi uz konsultacije s našom tehničkom podrškom)
  • prostor za postavljanje opreme (mesto na koje može da se postavi antenski stub) i oprema za bežično povezivanje