CENOVNIK CAT INTERNET USLUGA, PAKETI PRISTUPA BIZNIS NET

PRIORITETNI SAOBRAĆAJ I ODRŽAVANJE / VEĆI UPLOAD / FIKSNA IP ADRESA

Cene su izražene sa obračunatim PDV-om za Ugovornu obavezu 24 meseca i elektronsku dostavu računa.
Objavljeno 15.08.2023. u primeni od 15.09.2023. godine (PDF)

BIZNIS NET 1 /23

brzina u Mbit/s10 /3
Cena1.680
Cena sa FUP popustom ...
... za ostvareni saobraćaj manji od 350GB1.530
... za ostvareni saobraćaj manji od 200GB1.380

BIZNIS NET 2 /23 * * *

brzina u Mbit/s20 /4
Cena2.010
Cena sa FUP popustom ...
... za ostvareni saobraćaj manji od 450GB1.800
... za ostvareni saobraćaj manji od 250GB1.590

BIZNIS NET 3 /23

brzina u Mbit/s30 /5
Cena2.400
Cena sa FUP popustom ...
... za ostvareni saobraćaj manji od 550GB2.085
... za ostvareni saobraćaj manji od 300GB1.770

BIZNIS NET 4 /23

brzina u Mbit/s40 /6
Cena2.820
Cena sa FUP popustom ...
... za ostvareni saobraćaj manji od 650GB2.400
... za ostvareni saobraćaj manji od 350GB1.980

BIZNIS NET, Ostali parametri

 • Po isteku minimalne ugovorne obaveze Ugovor se produžava na neodređen vremenski period
 • Ponuda Biznis NET paketa pristupa predviđen je za pravna i fizička lica, nije namenjen za potrebe kontinualnih protoka (striming, video nadzor …) ukoliko korisnik prelazi kvotu od FUP1+FUP2 GB/mesečno CAT zadržava pravo da korisniku promeni prioritet ili da predloži drugi paket pristupa iz ponude
 • FUP-1 i 2 POPUST - FairUsagePolicy (Politika Fer Korišćenja) popust se automatski odobrava i obračunava
 • FUP-3 POPUST – Politika Fer Korišćenja odnosi se na korisnike koji duže od 2 godine koriste CAT usluge
 • KPO POPUST  - odobrava se za korisnike koji poseduju opremu i ne prelaze FUP1+FUP2 kvotu, u iznosu 210 dinara
 • FIKSNA JAVNA IP ADRESA – 480 dinara/mesečno
 • PRIORITETNO ODRŽAVANJE samo za korisnike BIZNIS NET paketa – servis internet konekcije na glavnom vodu
  ( kablu pre rutera i samog wifi rutera ) za prijave do 12h biće obavljen istog dana u najkraćem mogućem roku, a
  za prijave posle 12h najkasnije u roku od 24 časa.
  Ugovorna obaveza
24 meseca
Ugovorna obaveza
12 meseci
Ugovorna obaveza
3 meseca
SETUP
jednokratna naknada za zasnivanje
pretplatničkog odnosa
0 2.400 X
Cene paketa se uvećavaju 0 + 240 X
Plaćanje od 01. do 20. u mesecu od 01. do 20. u mesecu X
Radovi na terenu po sat
- u slučaju oštećenja opreme i/ili glavnog kabla
- na delu mreže korisnika iza prvog rutera
- za ostale radove po zahtevu korisnika
1.800 2.400 X
FUP-1 i 2 popust se obračunava DA DA NE
FUP-3 popust se obračunava DA NE NE