CENOVNIK CAT INTERNET USLUGA, PAKETI PRISTUPA BIZNIS NET

PRIORITETNI SAOBRAĆAJ I ODRŽAVANJE / VEĆI UPLOAD / FIKSNA IP ADRESA

Cene su izražene sa obračunatim PDV-om za Ugovornu obavezu 24 meseca i elektronsku dostavu računa.
U primeni od 14.11.2022. godine (PDF)

BIZNIS NET 1

Brzina u Mb/s

10 / 2

Cena

1.800

- za ostvareni saobraćaj manji od 250GB sa FUP popustom 1.550
- za ostvareni saobraćaj manji od 150GB sa FUP popustom 1.300

 

BIZNIS NET 2

Brzina u Mb/s

20 / 5

Cena

2.150

- za ostvareni saobraćaj manji od 350GB sa FUP popustom 1.850
- za ostvareni saobraćaj manji od 200GB sa FUP popustom 1.550

 

BIZNIS NET 3

Brzina u Mb/s

30 / 6

Cena

2.500

- za ostvareni saobraćaj manji od 450GB sa FUP popustom 2.150
- za ostvareni saobraćaj manji od 250GB sa FUP popustom 1.800

 

BIZNIS NET 4

Brzina u Mb/s

40 / 7

Cena

2.850

- za ostvareni saobraćaj manji od 300GB sa FUP popustom 2.450
- za ostvareni saobraćaj manji od 150GB sa FUP popustom 2.050

 

BIZNIS NET, Ostali parametri

 • Po isteku minimalne ugovorne obaveze Ugovor se produžava na neodređen vremenski period
 • Ponuda Biznis NET paketa pristupa predviđen je za pravna i fizička lica, nije namenjen za potrebe kontinualnih protoka (striming, video nadzor …) ukoliko korisnik prelazi kvotu od FUP1+FUP2 GB/mesečno CAT zadržava pravo da korisniku promeni prioritet ili da predloži drugi paket pristupa iz ponude
 • FUP-1 i 2 POPUST - FairUsagePolicy (Politika Fer Korišćenja) popust se automatski odobrava i obračunava
 • FUP-3 POPUST – Politika Fer Korišćenja odnosi se na korisnike koji duže od 2 godine koriste CAT usluge, 50 dinara
 • KPO POPUST  - odobrava se za korisnike koji poseduju opremu u iznosu 200 dinara
 • FIKSNA JAVNA IP ADRESA – 480 dinara/mesečno
 • PRIORITETNO ODRŽAVANJE samo za korisnike BIZNIS NET paketa – servis internet konekcije na glavnom vodu
  ( kablu pre rutera i samog wifi rutera ) za prijave do 12h biće obavljen istog dana u najkraćem mogućem roku, a
  za prijave posle 12h najkasnije u roku od 24 časa.
  Ugovorna obaveza
24 meseca
Ugovorna obaveza
12 meseci
Ugovorna obaveza
3 meseca
SETUP
jednokratna naknada za zasnivanje
pretplatničkog odnosa
0 1.200 2.400
Cene paketa se uvećavaju 0 + 200 + 400
Plaćanje od 01. do 20. u mesecu od 01. do 20. u mesecu AVANSNO, pozovite
za dodatne informacije
Radovi na terenu po sat
- u slučaju oštećenja opreme i/ili glavnog kabla
- na delu mreže korisnika iza prvog rutera
- za ostale radove po zahtevu korisnika
1.800 2.400 3.000
Štampanje računa i dostava + 200 + 200 + 200
FUP-1 i 2 popust se obračunava DA DA NE
FUP-3 popust se obračunava DA NE NE