Cenovnik CAT Internet PREMIUM WEB HOSTING paketa usluga

Cene su izražene sa obračunatim PDV-om u primeni od 15.03.2022. godine.

 

  ZASNOVANI NA ULTRA BRZIM
SSD DISKOVIMA
SSD
BASIC
SSD
SMART
SSD
PREMIUM
Ukupan prostor GB 10 20 40
Mesečni protok GB 100 200 400
Broj email naloga kom 10 20 40
Cena godišnjeg zakupa bez PDV-a 3.000 6.500 10.000
sa PDV-om 3.600 7.800 12.000

Svi paketi podrazumevaju MariaDB (ex. MySQL) bazu, webmail pristup, linux platforma, ISPConfig kontrolni panel, zastićeni FTP pristup.

 

 

Ostale usluge Cena
SETUP - jednokratna naknada za zasnivanje pretplatničkog odnosa odnosno aktivaciju paketa 0
IP adresa /godišnje 5.280
Radni sat administratora 3.000
Promena hosting paketa /jednokratno 750
Kreiranje email naloga /10kom 1.500
Prenos domena /jednokratno 840
Zaštita privatnosti podataka o kontaktu za domen /godišnje 600

 

 

Domen .RS .CO.RS .ORG.RS .IN.RS .AD.RS .COM .NET .ORG
Cena /godišnje 2.160 960 960 580 580 1.680 1.950 1.950