CENOVNIK CAT INTERNET USLUGA, PAKETI PRISTUPA KUĆNI NET

Cene su izražene sa obračunatim PDV-om za Ugovornu obavezu 24 meseca i elektronsku dostavu računa.
Objavljeno 15.08.2023. , u primeni od 15.09.2023. godine (PDF)

KUĆNI NET 1 /23

brzina u Mbit/s10 /2
Cena1.560
Cena sa FUP popustom ...
... za ostvareni saobraćaj manji od 350GB1.410
... za ostvareni saobraćaj manji od 200GB1.260

KUĆNI NET 2 /23

brzina u Mbit/s20 /3
Cena1.890
Cena sa FUP popustom ...
... za ostvareni saobraćaj manji od 450GB1.680
... za ostvareni saobraćaj manji od 250GB1.470

KUĆNI NET 3 /23

brzina u Mbit/s30 /4
Cena2.280
Cena sa FUP popustom ...
... za ostvareni saobraćaj manji od 550GB1.965
... za ostvareni saobraćaj manji od 300GB1.650

KUĆNI NET 4 /23

brzina u Mbit/s40 /5
Cena2.700
Cena sa FUP popustom ...
... za ostvareni saobraćaj manji od 650GB2.280
... za ostvareni saobraćaj manji od 350GB1.860

Ostali parametri

  • Po isteku minimalne ugovorne obaveze Ugovor se produžava na neodređen vremenski period
  • Ponuda Kućni NET paketa pristupa predviđen je za fizička, nije namenjen za potrebe kontinualnih protoka (striming, video nadzor …) ukoliko korisnik prelazi kvotu od FUP1+FUP2 GB/mesečno CAT zadržava pravo da korisniku promeni prioritet ili da predloži drugi paket pristupa iz ponude
  • FUP-1 i 2 POPUST - FairUsagePolicy (Politika Fer Korišćenja) popust se automatski odobrava i obračunava
  • FUP-3 POPUST – Politika Fer Korišćenja odnosi se na korisnike koji duže od 2 godine koriste CAT usluge
  • KPO POPUST  - odobrava se za korisnike koji poseduju opremu i ne prelaze FUP1+FUP2 kvotu, u iznosu 210 dinara
  • FIKSNA JAVNA IP ADRESA – nije predviđena, pozovite da se informisete o Biznis NET paketima pristupa
  • Održavanje u roku od 48 časova od prijave smetnje
  • Korisnik je u obavezi da dostavi svoju email adresu na koju će CAT slati račune za internet i druge pružene usluge

 

  Ugovorna obaveza
24 meseca
Ugovorna obaveza
12 meseci
Ugovorna obaveza
3 meseca
SETUP
jednokratna naknada za zasnivanje
pretplatničkog odnosa
0 2.400 4.800
Cene paketa se uvećavaju 0 + 240 + 480
Plaćanje od 01. do 20. u mesecu od 01. do 20. u mesecu AVANSNO, pozovite
za dodatne informacije
Radovi na terenu po sat
- u slučaju oštećenja opreme i/ili glavnog kabla
- na delu mreže korisnika iza prvog rutera
- za ostale radove po zahtevu korisnika
1.800 2.400 3.600
FUP-1 i 2 popust se obračunava DA DA NE
FUP-3 popust se obračunava DA NE NE