wireless 01Stalan pristup Internetu preko bežične veze

Wireless Internet

Realizacijom stalne veze preko bežičnih sistema prenosa korisnik dobija usluge stalnog pristupa Internetu, bez predhodne uspostave veze. Internet 24 časa, 30 dana u mesecu, 12 meseci u godini, sa kvalitetom prenosa brzinama u rasponu od 512 do 4096 kbit/s. Wireless - Bežični Internet je savremeno rešenje koje je najzaslužnije za nagli razvoj Interneta u svetu.

Preduslovi za povezivanje

1. Optička vidljivost s jednom od baznih stanica CAT-a. Vidljivost možete utvrditi uz konsultacije s našom tehničkom podrškom.
2. Paket opreme za bežično povezivanje (uređaj, antena, antenski stub...)

Šta omogućava Wireless Internet ?

  • 24h online Internet konekcija
  • velike brzine prenosa: 512 kbit/s — 4 Mbit/s
  • statičke IP adrese
  • pouzdanu konekciju
  • VPN umrežavanje izdvojenih korisničkih lokacija korišćenjem IP-a
  • uvid u ostvareni saobraćaj preko grafika

Prednosti Wireless Interneta ?

  • brzo uspostavljanje veze – instalacija (u roku od 24h)
  • ne morate posedovati telefonsku paricu
  • domet standardnom opremom do 4km, a dodatnom opremom i do 10km
  • Preseljenje opreme: ako jednog dana promenite adresu, uređaj možete premestiti na novu lokaciju i na njoj dobiti Internet za jedan dan

22.10.2012.
novi cenovnik
dostupan ovde

02.06.2012.
nova pristupna tacka: bavaniste-4
promotivni uslovi: DA

24.05.2012.
nova pristupna tacka: deliblato-4
promotivni uslovi: DA

19.05.2012.
nova pristupna tacka: deliblato-3
promotivni uslovi: DA


CAT radnja za telekomunikacije 1996-2013