CAT internet usluge za privatne korisnike (fizička lica)
u primeni od 01.04.2013.godine

  TurboHome
paket pristupa sa
dinamičkom IP adresom
Home B
paket pristupa sa
dinamičkom IP adresom
Home A
paket pristupa sa
dinamičkom IP adresom
Cena
mesečne pretplate
Ugovorna obaveza
24 meseca, brzina
Ugovorna obaveza
12 meseci, brzina
Bez ugovorne obaveze,
brzina
download izražen u Mb/s, a upload izražen u Mb/s
1 do 3.0 /0.50 do 2.0 /0.35 do 1.5 /0.25 1.000,00
2 do 5.0 /0.75 do 4.0 /0.60 do 2.0 /0.30 1.300,00
3 do 8.0 /1.00 do 6.0 /0.75 do 4.0 /0.50 1.600,00
4 do 12.0 /1.35 do 9.0 /1.00 do 6.0 /0.70 1.900,00
5 do 15.0 /1.50 do 12.0 /1.20 do 8.0 /0.80 2.500,00
Montaža besplatno besplatno besplatno  
Setup besplatno besplatno besplatno
Oprema WiFi-N ruter na korišćenje    

 

avansni popust Za 12 meseci avansne uplate 10% dodatno popust
servis Servis korisničke opreme ( Računar, LAN mreža i WiFi kućni ), stručna pomoć na terenu, po satu 1.000 dinara
Fiksna IP adresa Dodeljivanje fiksne IP adrese na mesečnom nivou 590,00 dinara, na godišnjem nivou 5.900,00 dinara
Upload booster Povećanje upload brzine u koracima od 10%, cena za jedan korak od 10% je 60 dinara
Održavanje Za mesec u kojem nećete koristiti Internet je moguće parkiranje naloga, ovime je obezbeđen vaš port ( mesto ), a pritom ne plaćate punu cenu Internet paketa pristupa ( za korisnike sa vlastitom opremom bez ograničenja, a za korisnike sa iznajmljenom opremom maksimalno 2 meseca godišnje ). Parkiranje 1 mesec 400 dinara
setup predstavlja priključnu taksu za aktiviranje servisa, podrazumeva obezbeđivanje internet priključka, zasnivanje pretplatničkog odnosa, podešavanje opreme i radnih stanica. Setup ni u kom smislu ne predstavlja opremu i vrednost opreme koja je data korisniku na koriscenje.
U setup i uslugu montaže nije u uračunat mrežni kabal od priključka do vašeg računara.
Kablovi i konektori Mrežni kabal UTP i FTP kat5e 50 dinara/metar, konektor RJ45 UTP kat5e 20 dinara/komad; RJ45 FTP kat5e 40 dinara/komad

CAT radnja za telekomunikacije 1996-2013